Standard Kjøpsbetingelser

Generelt
Endelig pris og betingelser avtales, bekreftes og aksepteres ved bestilling.
Denne ordrebekreftelsen er endelig og bindende og salgs- og leveringsvilkårene er en del av den bekreftede ordren og avtalen mellom partene.
Covid og krigen i Ukraina kan medføre lengre leveringstid enn informasjonen som er oppgitt her.
Covid og krigen i Ukraina kan medføre hyppige endringer i pris blant annet på grunn av store endringer i pris på råvarer og valutasvingninger.

Ledetid
De fleste av våre varer er lagerført.
På større ordre av EPS kan det være 1-2 uker leveringstid. Under Covid opplever vi leveringstid på ~4 uker.
Større bestillinger av mineralull må gås igjennom minimum 4-6 uker før prosjektet starter. Under Covid opplever vi varierende leveringstid fra 6-10 uker, avhengig av produkt.

Frakt og levering
Frakt kommer i tillegg.
Det forutsettes plass for stor semitrailer ved levering, samt mannskap og relevant utstyr som sikrer effektivt mottak av produkter.
Det forutsettes fleksibilitet på mottak av fulle biler, med tanke på tidspunkt (dag/tid på dagen). Dette kan blant annet avhenge av produksjon, ledetid, vær, hviletider, m.m.
Tillegg for direkte levering til byggeplass er kr 947 eks.mva.
Oppgi prosjektadresse / leveringsadresse ved ordrehenvendelser for beregning av frakt og ledetid.
Det tas forbehold om tilgang på transport og leveringstidspunkter kan avvike.

Volumbestillinger
Ordre på mindre enn kr 50.000 netto eks. frakt på gjeldende priser medfører et småordregebyr på 20% av total netto som legges til i prisen.
Ved henting på vårt lager tilkommer service- og logistikkavgift på 10% av netto som legges til i prisen.
Minimumsordre er kr 10.000 netto eks. frakt.

Annet
Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere at utregnede mengder er utført korrekt i forhold til det enkelte prosjekt.
Alle leveranser og betingelser er avhengig av at alle fakturaer til en hver tid er gjort opp i henhold til frister og avtaler.
Reklamasjoner skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold.
Det tas forbehold om tilgang på transport, leveringstidspunkter kan avvike.
Betingelser og / eller priser kan oppdateres til enhver tid og alle vilkår aksepteres av kunde ved bestilling.
Varer tas ikke i retur.
Paller blir fakturert.
Polarbulk AS selger kun til bedriftskunder.
14 dager betalingsfrist for returnerende kunder.
Alle priser er eks.mva.
Det tas forbehold om feil.
Prisen er basert på udelt ordre og er med forbehold om mellomsalg.
På grunn av den ekstraordinære situasjonen i markedet tas det forbehold om at varene/produktene er tilgjengelige i markedet og kan leveres.
Forsinkelser kan forekomme. Tilbudet er ikke forpliktende for Polarbulk AS før det tidligste av (i) utstedelse av skriftlig ordrebekreftelser, herunder også sendt gjennom e-post, eller (ii) påbegynt levering fra Polarbulk AS.
Ved direkteleveranser tar vi forbehold om verkets endelige aksept og valuta.
Mengder er basert på opplysninger fra kunde. Mottakar plikter seg å kontrollere mengder og opplysinger. Dimensjonering av prosjekt utføres av kunde.